หลักสูตร

หลักสูตรที่คณะได้ทำการเปิดสอน

บริการนักศึกษา

จองรายวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบตารางเรียน อื่น ๆ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

about us

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรกรรมเริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมกับการจัดตั้งสถาบัน (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479) แต่เดิมเรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุตรดิตถ์” วิชาเกษตรกรรมได้ถูกบรรจุเป็นวิชาพื้นฐานแก่นักศึกษาทุกคน และการจัดการศึกษาสายเกษตรศาสตร์มีการวิวัฒนาการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ

พ.ศ. 2498 ยกฐานะเป็น “ หมวดวิชาเกษตรกรรม ”
พ.ศ. 2511 มีการยกฐานะเป็น “ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ”
พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์

Read More

Web service

เว็บไซต์บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติอต่อสอบถาม ?

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 162 หมู่ 3 (บ้านหมอนไม้) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5581-7700 ต่อ 101 โทรสาร : 0-5581-7700 ต่อ 104